Hódi, Ágnes, B. Németh, M., & Tóth, E. (2017). Második évfolyamos tanulók szövegértésteljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében. Magyar Pedagógia, 117(1), 95–136. https://doi.org/10.17670/MPed.2017.1.95