Kis, N., & Józsa, K. (2019). Az otthoni környezet hatása az óvodás gyermekek elsajátítási motivációjára: Egy longitudinális vizsgálat eredményei. Magyar Pedagógia, 119(3), 243–261. https://doi.org/10.17670/MPed.2019.3.243