Molnár, G., & Csapó, B. (2011). Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, 111(2), 127–140. Elérés forrás https://www.magyarpedagogia.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/30