Bónus, L., & Csapó, B. (2022). A magyar és az amerikai természettudomány-tanítás tartalmának összehasonlító elemzése az új sztenderdek tükrében. Magyar Pedagógia, 122(4), 189–211. https://doi.org/10.14232/mped.2022.4.189