Csordás-Makszin, Ágnes, István , K., Hamar , P., & Soós , I. (2023). A Tanítási Környezetet (TE) és a Tanári Oktatási Hatásrendszert (TASCQ) vizsgáló kérdőívek magyar nyelvű adaptációja kelet-közép-európai mintán. Magyar Pedagógia, 123(2), 51–66. https://doi.org/10.14232/mped.2023.2.51