Lukács, Ágnes, Rácz, P., & Kas, B. (2022). Tankönyvi szövegek nyelvi feldolgozhatóságának mutatói és vizsgálati módszerei. Magyar Pedagógia, 122(2), 65–88. https://doi.org/10.14232/mped.2022.2.65