Bónus, L., & Korom, E. (2022). Mobiltechnológiával támogatott kutatásalapú tanulás. Magyar Pedagógia, 122(2), 109–124. https://doi.org/10.14232/mped.2022.2.109