Bónus, Lilla, és Benő Csapó. 2022. „A Magyar és Az Amerikai természettudomány-tanítás tartalmának összehasonlító elemzése Az új Sztenderdek tükrében”. Magyar Pedagógia 122 (4):189–211. https://doi.org/10.14232/mped.2022.4.189.