Bónus, Lilla, és Erzsébet Korom. 2022. „Mobiltechnológiával támogatott kutatásalapú tanulás”. Magyar Pedagógia 122 (2):109-24. https://doi.org/10.14232/mped.2022.2.109.