Hódi, Ágnes, B. Németh, M. és Tóth, E. (2017) „Második évfolyamos tanulók szövegértésteljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében”, Magyar Pedagógia, 117(1), o. 95–136. doi: 10.17670/MPed.2017.1.95.