Bónus, L. és Csapó, B. (2022) „A magyar és az amerikai természettudomány-tanítás tartalmának összehasonlító elemzése az új sztenderdek tükrében”, Magyar Pedagógia, 122(4), o. 189–211. doi: 10.14232/mped.2022.4.189.