Fekete, I. és Divéki, R. (2022) „A szakmai továbbképzések szerepe az angoltanár-képzésben oktatók IKT készségfejlesztésében: longitudinális esettanulmány a magyar felsőoktatási kontextusban a Covid-19 idején”, Magyar Pedagógia, 122(1), o. 21–45. doi: 10.17670/MPed.2022.1.21.