Csordás-Makszin, Ágnes, István , K., Hamar , P. és Soós , I. (2023) „A Tanítási Környezetet (TE) és a Tanári Oktatási Hatásrendszert (TASCQ) vizsgáló kérdőívek magyar nyelvű adaptációja kelet-közép-európai mintán”, Magyar Pedagógia, 123(2), o. 51–66. doi: 10.14232/mped.2023.2.51.