Bónus, L. és Korom, E. (2022) „Mobiltechnológiával támogatott kutatásalapú tanulás”, Magyar Pedagógia, 122(2), o. 109–124. doi: 10.14232/mped.2022.2.109.