Molnár, G., és B. Csapó. „Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával”. Magyar Pedagógia, köt. 111, sz. 2, 2011. június, o. 127-40, https://www.magyarpedagogia.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/30.