Bónus, L., és E. Korom. „Mobiltechnológiával támogatott kutatásalapú tanulás”. Magyar Pedagógia, köt. 122, sz. 2, 2022. június, o. 109-24, doi:10.14232/mped.2022.2.109.