Tóth, E. „Az országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján”. Magyar Pedagógia, köt. 115, sz. 2, 2015. június, o. 115-38, doi:10.17670/MPed.2015.2.115.