A  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA

Alapítás éve: 1892
A megjelenés szünetelt 1948-ban és 1951– 60 között

A folyóirat megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóiratkiadó
Bizottsága támogatja

MP logo

A Magyar Pedagógia korábbi, 1991 és 2021 közötti honlapja itt érhető el.

 

A Magyar Pedagógia a neveléstudomány legrégebbi magyar nyelvű folyóirata. Alapvető feladata alapítása, 1892 óta változatlan, a nevelés tudományos igényű művelésének támogatása, új tudományos eredményeket bemutató szakcikkek közlése. Feladata továbbá a magyar tudományos szaknyelv fejlesztése, a tudományos kutatás és a publikálás normáinak alakítása, színvonalának biztosítása.

A Magyar Pedagógia segíti a határokon túl élő szerzők eredményeinek bemutatását, bekapcsolását a magyar tudományos vérkeringésbe. A Magyar Pedagógia a szélesen értelmezett neveléstudomány és a határtudományok köréből fogad kéziratokat, elsősorban empirikus vizsgálatok eredményeit közlő munkákat, továbbá egyes kutatási-fejlesztési területek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását (szisztematikus szakirodalmi tanulmány, metaanalízis), illetve az oktatás problémáival foglalkozó elméleti elemzéseket. A folyóirat szerkezete, publikációs stílusa, a szerkesztés folyamata, a szerkesztőség működési rendje megfelel a nemzetközi tudományos normáknak. A közlésre benyújtott kéziratokat a szerkesztőbizottság által felállított szempontrendszer alapján két, esetenként három bíráló véleményezi (blind peer-review). Az elfogadott kéziratok online formában jelennek meg és szabadon elérhetők (open access).

A Magyar Pedagógia csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat közöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, párhuzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás stb.). A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a Magyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más nyelven stb.) újra közöljék. A kéziratokat magyar vagy különlegesen indokolt esetben angol nyelven lehet benyújtani. Az elfogadott angol nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik. A kéziratokat elektronikus formában a szerkesztőségi rendszerbe kell feltölteni.

A tanulmányok optimális terjedelme 10–20 nyomtatott oldal (30000–60000 betű). Az angol nyelvű absztrakt számára 150-250 szavas összegzést kell mellékelni angol  nyelven.