Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

  • Felhívjuk szerzőink tisztelt figyelmét, hogy a kézirat feltöltése során az intézményi jelölés és az ORCID azonosító megadása kötelező! ('Közreműködők listája' blokk > szerző neve előtti kék nyílra kattintva > szerkesztés gomb)
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és jelenleg nem áll elbírálás alatt egy másik folyóiratnál sem.

Közlési feltételek

A Magyar Pedagógia a szélesen értelmezett neveléstudomány és a határtudományok köréből fogad kéziratokat, elsősorban empirikus vizsgálatok eredményeit közlő munkákat, továbbá egyes kutatási-fejlesztési területek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását (szakirodalmi tanulmány, metaanalízis), illetve az oktatás problémáival foglalkozó elméleti elemzéseket. A közlésre benyújtott kéziratokat a szerkesztőbizottság által felállított szempontrendszer alapján két, esetenként három bíráló véleményezi (blind peer-review). Az elfogadott kéziratok online formában jelennek meg és szabadon elérhetők (open access).

A Magyar Pedagógia csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat közöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, párhuzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás stb.).

A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a Magyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más nyelven stb.) újra közöljék. A kéziratokat magyar vagy különlegesen indokolt esetben angol nyelven lehet benyújtani. Az elfogadott angol nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik. A kéziratokat elektronikus formában (.doc, docx) a szerkesztőségi rendszerbe kell feltölteni.

A tanulmányok optimális terjedelme 10–20 nyomtatott oldal (30000–60000 betű). Az angol nyelvű absztrakt számára 150-250 szavas összegzést kell mellékelni angol vagy magyar nyelven.

 

A kéziratok benyújtása

A szerzők kéziratukat csak online formában ezen az oldalon tudják beküldeni. Regisztráció és Bejelentkezés után a jobb felső sarokban található saját fiókra kattintva a Profil megtekintése/Szerepkörök fül alatt kell kiválasztani a Szerzői szerepkört. Ez után van lehetőség a Kézirat feltöltésére.

 

Beküldéssel kapcsolatos tudnivalók

  1. Kötelező a benyújtási űrlapon a cím megadása angolul/magyarul, az absztrakt megadása angolul/magyarul, a kulcsszavak megadása angolul/magyarul, illetve kötelező az affiláció és az ORCID [https://orcid.org/] azonosító megadása.
  2. Két fájlt kell feltölteni word formátumban:
    • Az egyik tartalmazza a címlap adatokat: cím, név, affiláció, levelezés cím, ORCID, absztrakt, kulcsszavak.
    • A másik fájl tartalmazza a kézirat szövegét a szerzők azonosítására alkalmas információk nélkül.

 

Formai követelmények

A kéziratok beküldésére vonatkozó formai követlmények az alábbi fájlban olvashatóak.