A 0-7 éves korú gyermeket nevelő családok nevelési stílusának feltárására irányuló kutatás módszertani megalapozása, a nevelési stílus differenciáló tényezői

Main Article Content

Csima Melinda
Bánfai Bálint
Betlehem József
Jeges Sára
Lampek Kinga
Tancsics Dóra
Deutsch Krisztina

Absztrakt

Számos hazai és nemzetközi vizsgálat igazolta, hogy a gyermek szocializációjának egyik legjelentősebb színtere a család, kiemelten a szülő-gyermek kapcsolat, mely a személyi-ségfejlődés különböző területeire hatással van(Ranschburg, 1975, 1995;Sallay&Mün-nich, 1999; Margitics&Pauwlik, 2006;Brand, Hatzinger, Beck &Holsboer-Trachsler, 2009). Az első három év, majd a hétéves korigterjedő időszak minősége a gyermekek sikeresszocializációja szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A koragyermekkor törté-nései, kiemelten a gyermeket érő nevelői hatásokalapvetően meghatározzák a gyermek iskolakezdési esélyeit, így hozzájárulnak életminőségének, jövőjének alakításához.Kuta-tások egybehangzó eredményei alapján a hibás nevelési gyakorlat önmagában is rizikóté-nyező lehet a gyermek szocializációja során, ezért a nevelési gyakorlat megismerése mind a neveléstudományi, mind a pszichológiai gondolkodásban központi kérdés volt (Castrucci &Gerlach,2006; Pikó &Balázs, 2012; Deutschet al., 2015, 2016).Az erre irányuló tudományos diskurzusok, eredmények így a nevelés számos aspektusát tárták fel(Sallay &Münnich,1999), ugyanakkor több-kevesebb módszertani problémát, megalapo-zott kritikai észrevételt olvashattunk a vizsgálatokban alkalmazott kutatási eszközökkel kapcsolatban.Tanulmányunk megírásának céljaegyrészrőlbemutatniazt a kutatási esz-közt fejlesztőmódszertani folyamatot, amelynek során –felhasználva a nevelési stílust vizsgáló eddigi kutatások tapasztalatait–az e területen zajló kutatásunkhoz alakítottuk ki kérdőívünket, másrészről ismertetni a nevelési stílus azon főbb differenciáló tényezőit, amelyek a kutatási eszközünk segítségével nyert adatokból rajzolódnak ki.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Csima, M., Bánfai, B., Betlehem, J., Jeges, S., Lampek, K., Tancsics, D., & Deutsch, K. (2016). A 0-7 éves korú gyermeket nevelő családok nevelési stílusának feltárására irányuló kutatás módszertani megalapozása, a nevelési stílus differenciáló tényezői. Magyar Pedagógia, 116(4), 367–382. https://doi.org/10.17670/MPed.2016.4.367
Rovat
Tanulmányok