A történelemdidaktika trendjei a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (ISHD) kiadványainak tükrében

Main Article Content

Fodor Richárd
Tóth Judit

Absztrakt

A 21. századra a tudás hozzáférhetőségének korlátait felváltotta az ismeretek szelekciójának nehézsége. A felhalmozott hasznos és kevésbé releváns tudás óriási mennyiségben áll rendelkezésre - téglákból épült könyvtárak helyett immár különböző szerverek online tárhelyein. Így még fontosabbá vált a kérdés, hogy melyek azok a nyílt hozzáférésű szakmai platformok, amelyek megkerülhetetlenek a diszciplína tudományos életében.  A történelemdidaktika mint a múlt forrásait középpontba állító, a történelmi gondolkodás fejlesztését és magasabb rendű tanulói tevékenységek megvalósítását támogató tudományterület, elősegítheti a hatékony információszelekciós stratégiák kialakítását.


Tanulmányunk célja a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság kiadásában megjelenő International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture című folyóirat elmúlt évtizedben (2011–2021) betöltött szakmai szerepének és trendjeinek meghatározása, a lap részletes feltérképezése, elemzése és ezen keresztül a történelemdidaktika szakmai műhelyeinek, szereplőinek, aktuális irányvonalainak, problémarendszerének felvázolása.


A feltáró elemzések alapján a folyóirat fókuszában a tankönyvelemzés és a különböző tartalmi-tantervi szabályozók állnak. Az európai tudományos közösségen belül a német kutatók és történelemdidaktikai műhelyek végeznek kiemelkedő tevékenységet. A kutatás eredményei egyértelműen utalnak a történelemdidaktika fejlődésének összetett irányaira, amelyek feltehetően a közeljövő tudományos diskurzusára nemzetközi és hazai viszonylatban is hatást gyakorolnak majd, elősegítve ezzel a diszciplína megújulását.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Fodor, R., & Tóth, J. (2022). A történelemdidaktika trendjei a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (ISHD) kiadványainak tükrében. Magyar Pedagógia, 122(3.), 145–167. https://doi.org/10.14232/mped.2022.3.145
Rovat
Tanulmányok