Iskoláskorúak problémás mértékű internethasználatának következményei és megelőzési lehetőségei

Main Article Content

Prievara Dóra Katalin

Absztrakt

Napjainkra az internetezés szerves részévé vált az emberekéletének, hiszenavezeték nél-küli hálózat, a mobilnet, majdaz okostelefonmegjelenésének köszönhetően szinte bárhol, bármikor elérhetővé váltak az online tartalmak.Az internetezéssel kapcsolatoskutatások fókuszában a mai tizenévesek állnak, akik már egy olyan világban nőnek fel, ahol szá-mukra az internet megléte teljesen természetes és meghatározó jelenség–egy „digitális nemzedék” tagjainak nevezik őket (Prensky,2001).Az ebbe a korcsoportba tartozók töltik a legtöbb időt az internet előtt, illetve különféle online játékok használatával (Holtz&Appel,2011).Ma már a család szűkös anyagi helyzete sem jelent hátrányt, egy amerikai felmérés szerint az iskolákat és a háztartásokat érőkülönféle projekteknek, illetve az ál-lami támogatásoknak köszönhetőenaz alacsonyabb jövedelmű családból származó gyer-mekek ugyanolyan mértékben jutnak számítógéphez, férnek hozzá online tartalmakhoz, mint a magasabb szocio-ökonómiai státuszú családok gyermekei (Swindle,Ward,Whiteside-Mansell,Bokony,&Pettit,2014).Éppen ezért nagyon fontos a gyermekeket minél fiatalabb korban megtanítani a megfelelő internethasználatra, illetvemegismertetni velük az online világ veszélyeit is. Tanulmányom célja a különböző kutatások eredmé-nyein keresztül bemutatni az internet pozitív és negatív oldalait –külön hangsúlyt fektetve a problémás mértékű használat és az internetes zaklatás következményeire, valamint a prevenciós lehetőségekre, amiben mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek nagy szere-pük van.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Prievara, D. K. (2016). Iskoláskorúak problémás mértékű internethasználatának következményei és megelőzési lehetőségei. Magyar Pedagógia, 116(2), 151–169. https://doi.org/10.17670/MPed.2016.2.151
Rovat
Tanulmányok