A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének online vizsgálata kisiskolások körében

Main Article Content

Szili Katalin

Absztrakt

Az emberi kultúra átadásának és az egyéni ismeretek fejlődésének egyik „mozgatórugója” az olvasás során szerzett információk értelmezése (Kaneko, 2013). Ezért az utóbbi évtize-dekben kiemelt kérdéssé vált,hogyan lehet hatékonyan tanítani az olvasást (Nagy, 2004; Molnár &Józsa, 2006; Józsa &Steklács, 2009; Józsa &Józsa, 2014). Az olvasástanulás sikerességét a kezdeti szakaszában számos komponens határozza meg, melyek közül ki-emelkednek a nyelvi készségekhez kapcsolódóak (Lonigan, Schatschneider, &Westberg, 2008). A hangzó beszéd megértéséhez hasonlóan, az olvasott szöveg megértéséhez is a nyelvi szintek többszintű szerveződése szükséges (Gósy, 2010). Ezek a nyelvi szintek (fo-netikai, szemantikai, szintaktikai, pragmatikai) az olvasás folyamatában egymással integ-rálódnak, folyamatos kapcsolatban vannak (Kamhi &Catts, 2012). Ahhoz, hogy valaki megértse az általa olvasott szöveget, meg kell értenie a beszélt nyelv és a hangok világa közötti kapcsolatot (Konza, 2014), aminek alapfeltétele a fonológiai tudatosság megfelelő fejlettsége és a mentális lexikon megfelelő szervezettsége. A tömeges oktatás egyik legnagyobb problémája, hogy a tanulók sokfélék, ellenben a tanításuk hasonló módon történik. Ennek a problémának a megoldása a személyre szabott oktatás, aminekalapja a rendszeres, konkrét értékelés. A számítógépes (online) tesztelés jelentős segítséget nyújthat az individualizált tanuláshoz és tanításhoz (Csapó, Molnár, Pap-Szigeti,& R. Tóth, 2009; Molnár, 2015a). A tanulmány első részében áttekintjük a fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének befolyásoló hatását az olvasástanulással kapcsolatban, valamint a két terület vizsgálatára alkalmazott mérőeszközöket. A második részben bemutatjuk a fonológiai tu-datosság és a mentális lexikon fejlettségének diagnosztizálására kidolgozott online mérő-eszközt, valamint egy nagymintás kutatás eredményeialapján ismertetjük működését.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Szili, K. (2016). A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének online vizsgálata kisiskolások körében. Magyar Pedagógia, 116(3), 257–282. https://doi.org/10.17670/MPed.2016.3.257
Rovat
Tanulmányok