A Tanítási Környezetet (TE) és a Tanári Oktatási Hatásrendszert (TASCQ) vizsgáló kérdőívek magyar nyelvű adaptációja kelet-közép-európai mintán

Main Article Content

Csordás-Makszin Ágnes
Karsai István
Hamar Pál
Soós István

Absztrakt

Vizsgálatunk tárgyát az oktatási stratégiákat kiváltó előzmények megismeréséhez alkalmazható Tanítási Környezetet (TE) és a Tanári Oktatási Hatásrendszert (TASCQ) vizsgáló angol nyelvterületeken alkalmazott kérdőívek magyar nyelvre történő adaptálása és pszichometriai elemzése képezte. Adatokat Kelet-Közép-Európában Szlovákia, Románia, Szerbia és Magyarország területén élő magyar ajkú testnevelő tanárok bevonásával gyűjtöttünk. A felmért adatokkal a pedagógusok köznevelésben tapasztalt tanítási környezetét és az önmeghatározás elméletben (Deci & Ryan, 2000) megnevezett motivációs stratégiák kialakításának hátterét kívántuk megismerni. A tanítási környezetben három területet vizsgáltunk: a tanóra időkorlátja, az iskolamenedzsment általi nyomás és az intézményben történő szakmai fejlődés lehetősége (Taylor, Ntoumanis & Standage, 2008). Az önmeghatározás elmélet három, a tanárok viselkedésén keresztül testet öltő, fő motivációs stratégiát határoz meg (autonómiatámogatás, struktúra és személyes odafigyelés). 2018 és 2021 között 376 testnevelő tanár (195 nő, 181 férfi) töltötte ki a Tanítási Környezet (Taylor, Ntoumanis & Standage, 2008), valamint a Tanár Oktatási Hatásrendszere (TASCQ – Belmont, Skinner, Wellborn és Connel, 1988) kérdőívet. A megerősítő faktoranalízis eredményei alapján az eredti Tanítási Környezet kérdőív faktorszerkezetét módosítottuk, illetve a kérdéssort két itemmel lerövidítettük. Így a módosítások után az illeszkedési mutatók: χ2TE-H= 95,70, az χ2/dfTE-H=2,33; CFITE-H=0,96; RMSEATE-H =0,06; IFITE-H=0,96. A belső konzisztencia - Cronbach α - értékei 0,66 és 0,85 között változnak, ekképpen megfelelnek az elvárt kritériumoknak. A Tanár Oktatási Hatásrendszere kérdőív faktorain nem változtattunk, viszont annak érdekében, hogy az illeszkedési mutatók elérjék a megkívánt értékeket, az eredeti angol nyelvű változatot nyolc itemmel csökkentettük. Így az illeszkedési mutatók: χ2TASCQ-H=44,18; χ2/dfTASCQ-H=2,59; CFITASCQ-H=0,96; RMSEATASCQ-H=0,06; IFITASCQ-H=0,96. Ebben a kérdőívben a belső konzisztencia értékei 0,66 és 0,73 között változnak, ami szintén megfelel az elvárt kritériumoknak.


Elemzésünk eredményei alapján megállapítható, hogy a kérdőívek alkalmazásával nyert adatok alkalmasak tudományos igényű következtetések levonására.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Csordás-Makszin, Ágnes, Karsai, I., Hamar, P., & Soós, I. (2023). A Tanítási Környezetet (TE) és a Tanári Oktatási Hatásrendszert (TASCQ) vizsgáló kérdőívek magyar nyelvű adaptációja kelet-közép-európai mintán. Magyar Pedagógia, 123(2), 51–66. https://doi.org/10.14232/mped.2023.2.51
Rovat
Tanulmányok