Számítógépes szókincsmérő teszt kisiskolás diákok részére: alkalmazhatóság, megbízhatóság, működés

Main Article Content

Magyar Andrea
Habók Anita
Molnár Gyöngyvér

Absztrakt

Már az általános iskola kezdő éveiben jelentősek a különbségek az iskolába lépő tanulók között az alapkészségek terén, és ez az évek előrehaladtával egyre jobban fokozódik (Nagy, 2017). Egyre nő azon tanulók aránya, akiknél a nyolcadik évfolyam végére sem alakul ki a megfelelő szintű olvasáskészség, ami jelentős hatással van további tanulmányaikra, illetve a munkaerőpiacon, életben való boldogulásukra (OECD, 2023). Már a felső tagozatban történő tanuláshoz is elengedhetetlen, hogy megfelelő szintű szövegértő és szövegfeldolgozó készségek birtokában legyenek a diákok. Ehhez szükséges az adott tantárgy szaknyelvének, szakszókincsének ismerete. Kutatásunk célja egy online, számítógépes játék-alapú, kisiskolás diákok körében alkalmazható szókincsteszt kidolgozása és empirikus kipróbálása volt. A szókincsteszt korpuszát a jelenlegi tankönyvjegyzéken szereplő alsós tankönyvek szókészlete alkotta. A kidolgozott mérőeszköz négy különböző típusú, a szókincset tartalomtól függetlenül mérő feladatot és egy szövegértésbe ágyazott feladatsort tartalmazott. A kutatásban 150 2–5. évfolyamos tanuló vett részt. A teszt Cronbach-α (0,90) és személy-szeparációs reliabilitása (0,91) megfelelő volt. A Rasch analízis eredménye is megerősítette, hogy a teszt jól működött és a feladatok megfelelőek voltak a vizsgált korosztály képességszintjének mérésére. A feladatok nehézségi szintje lefedte a vizsgált korosztály képességskáláját és a teszt jól differenciált a tanulók között. A kutatás legfőbb pedagógiai relevanciája, hogy a létrehozott mérőeszköz osztálytermi keretek között alkalmazható online teszt, amely automatikus kiértékeléssel azonnali visszajelzést ad a pedagógusok és a gyerekek részére is, így a további fejlesztés alapját jelentheti.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Magyar, A., Habók, A., & Molnár, G. (2023). Számítógépes szókincsmérő teszt kisiskolás diákok részére: alkalmazhatóság, megbízhatóság, működés. Magyar Pedagógia, 123(1), 33–47. . https://doi.org/10.14232/mped.2023.1.33
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>