Végrehajtó funkció : elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek

Main Article Content

Józsa Gabriella
Józsa Krisztián

Absztrakt

Tanulmányunkban a végrehajtó funkció(k)(Executive Functions; EF)elméleti megköze-lítéseittekintjükát. Bemutatjuk azokat a legfontosabb vizsgálati eljárásokat, amelyekkel az EFfejlettségemérhető.Az EFkifejezésegy gyűjtőfogalom, ami egy többdimenziós konstruktummegnevezésére utal, amelytöbb kognitív folyamatot(gátlás, munkamemória és kognitív flexibilitás) foglal magában.Ezek együttes működésejelentősszerepet tölt be a magasabb rendű kognitív folyamatokban,éslehetővé teszia tudatos, célorientált visel-kedést.Az EF fejlettségi szintjekiemelkedő jelentőséggel bír koragyermekkortól egészen időskorig.Működése szerepet játszik az iskolai és a munkahelyi sikerességben, a fizikai, pszichikai,mentális egészségben, ezáltal a jobb életvezetésben, életminőségben.A tanu-lásban, az iskolai előmenetelben, teljesítményben betöltött szerepe miatt került a nemzet-közipedagógiai kutatások érdeklődésének körébe. A magyarneveléstudományi kutatá-sokban egyelőre még kevéssé ismert ez a fogalom,ezért tűztük ki célulabemutatását.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Józsa, G., & Józsa, K. (2018). Végrehajtó funkció : elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek. Magyar Pedagógia, 118(2), 175–200. https://doi.org/10.17670/MPed.2018.2.175
Rovat
Tanulmányok