Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességének fejlettsége

Main Article Content

Janurik Márta
Józsa Krisztián

Absztrakt

Az elmúlt években több hazai vizsgálat is foglalkozott a tanulásban akadályozott –ezen belül is elsősorban az enyhén értelmi fogyatékos –és a tipikusan fejlődő gyermekek ké-pességeinek, motívumainak összehasonító elemzésével. Az első vizsgálatok a DIFER által mért készségekhez kapcsolódtak (Józsa &Fazekasné Fenyvesi, 2006a, 2006b), majd a matematikai képességek (Józsa, 2009), a beszédhanghallás (Fazekasné Fenyvesi &Józsa, 2009, 2012), a rendszerezési képesség (Zentai, Fazekasné Fenyvesi, &Józsa, 2013), il-letve a szóolvasási készség és a szövegértés (Józsa, Fazekasné Fenyvesi, Szenczi,&Szabó,2014) vizsgálatára került sor. A tanulási motivációhoz, illetve az olvasási motivá-cióhoz két vizsgálat kapcsolódik (Józsa &Fazekasné Fenyvesi, 2007; Józsa, Fazekasné Fenyvesi, Szenczi,&Szabó,2014), továbbá ismertek a szociális képességek fejlődésére irányuló kutatások is (Kasik, Lesznyák, Máténé Homoki, &Tóthné Aszalai, 2011). Ugyanakkor nincsenek empirikus adatok zenei képességeik fejlettségéről. Kutatásunk célja az enyhén értelmi fogyatékos és a tipikusan fejlődő gyermekek zenei képességének összehasonító elemzésevolt. Mintánkat e két populációba tartozó harmadik évfolyamos gyermekek alkották. Az adatfelvételben 59 enyhén értelmi fogyatékos és 309 tipikusanfejlődő harmadikos gyermek vett részt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Janurik, M., & Józsa, K. (2016). Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességének fejlettsége. Magyar Pedagógia, 116(1), 25–50. https://doi.org/10.17670/MPed.2016.1.25
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>