Óvodás gyermekrajzok vizsgálata a három narratív rajz képalkotó feladatsorral

Main Article Content

Gaul-Ács Ágnes
Kárpáti Andrea

Absztrakt

Kutatásunk célja 3–6 évesek vizuális alkotóképességének leírása és a vizuálisképesség-rendszerképalkotásban szerepet játszó elemeinekösszevetése a korosztályról szóló ko-rábbiszakirodalommal. A kutatás része az EurópaiVizuális Műveltség Hálózat (European Network for Visual Literacy, ENViL)kutatássorozatának, amely2012–2013-ban az Eu-rópai Unió támogatásával kidolgozta a Közös Európai Vizuális Képesség Keretrendszert (Common European Framework of Reference for Visual Literacy, vö. Wagner & Schönau, 2016, magyar összefoglaló: Kárpáti & Pataky, 2016).A keretrendszer sajátossága, hogy a vizuális részképességeket kapcsolatba hozza a mindennapi élethelyzetekkel, és nem teszt-helyzetekben, hanem autentikus módon, használat közben vizsgálja. Tanulmányunk má-sodik szerzője narratív feladatsort készített, amely három, a képi nyelv használatát igénylő helyzetben ad módot a gyermekrajzok vizsgálatára hagyományos és digitális képalkotó környezetben. A feladatsort 3–10 éves korig próbáltuk ki, ez a tanulmány az óvodások vizuális nyelvének jellemzőit mutatja be hagyományos rajzeszközökkel készült alkotások elemzésével.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Gaul-Ács, Ágnes, & Kárpáti, A. (2018). Óvodás gyermekrajzok vizsgálata a három narratív rajz képalkotó feladatsorral. Magyar Pedagógia, 118(3), 279–306. https://doi.org/10.17670/MPed.2018.3.279
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>