A nyelvtanulási autonómia, az önszabályozó stratégiák és a motiváció kapcsolatának vizsgálata

Main Article Content

Csizér Kata
Kormos Judit

Absztrakt

Annak ellenére, hogy mind az önszabályozó tanulás (Forgas, Baumeister és Tice, 2009), mind az autonómia kutatása (Benson, 2007) több évtizedre tekint vissza, Magyarorszá-gon viszonylag kevés empirikus kutatás foglalkozik a nyelvtanulási motiváció, az önsza-bályozó tanulás és az autonómia kapcsolatának vizsgálatával. Korábbi kutatások meg-mutatták, hogy a motiváció az egyik legfontosabb előrejelzője a nyelvtanulás sikeressé-gének (Dörnyei és Ushioda, 2010), de nem esett szó arról, hogy a nagyrészt osztálytermi környezetre korlátozódó magyarországi nyelvoktatási folyamat során milyen jelentősége lehet az önszabályozó tanulásnak és az autonómiának nemcsak az osztályteremben, ha-nem azon kívül is. A nyelvtanulási eredményeinket, illetve sokszor eredménytelensége-inket (Eurobarometer, 2006) vizsgálva úgy tűnik, az osztálytermi környezet nem ad elég lehetőséget az idegen nyelvi interakciókra, így a gyakorlásra sem. Ilyen környezetben a nyelvtanulás csak akkor lehet sikeres, ha a diákok képesek a tanulási folyamatukat az osztályteremben és az osztálytermen kívül is szabályozni, és önállóan lehetőségeket ke-resni nyelvtudásuk fejlesztésére. A 2010 tavaszán lebonyolított nagymintás kutatásunk-ban (N=670) három nyelvtanulói csoport (középiskolás, egyetemista és felnőtt nyelvta-nulók) motivációját, nyelvtanulási autonómiáját és az önszabályozó tanulást segítő stra-tégiáit vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. E tanulmányban az adatok leíró statisztikai elemzését, valamint a változók közötti kapcsolatrendszert mutatjuk be.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Csizér, K., & Kormos, J. (2012). A nyelvtanulási autonómia, az önszabályozó stratégiák és a motiváció kapcsolatának vizsgálata. Magyar Pedagógia, 112(1), 3–17. Elérés forrás https://www.magyarpedagogia.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/44
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>